8. 12. 2019  0:57 Marína
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identifikační číslo: 2739
Univerzitní e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Katedra technických zariadení budov (SvF)

Kontakty     Výuka     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Spotreba teplej vody a energetická bilancia jej prípravy v bytových domoch
Autor: Ing. Zuzana Čermanová, PhD.
Pracoviště: Katedra technických zariadení budov (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.
Oponent 3:Ing. Jakub Vrána, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Spotreba teplej vody a energetická bilancia jej prípravy v bytových domoch
Abstrakt:Dizertačná práca Spotreba teplej vody a energetická bilancia jej prípravy v bytových domoch sa zaoberá problematikou prípravy a distribúcie teplej vody v bytových domoch. Práca analyzuje spotrebu teplej vody v bytových domoch. Spotreba teplej vody nie je konštantná. Mení sa počas dňa, jednotlivých dní v týždni a mesiacov v roku. V bytových domoch boli vykonané ročné experimentálne merania, ktoré preukázali spotrebu teplej vody na jedného obyvateľa. Jedným z cieľom práce bolo určiť energetickú bilanciu teplovodného systému. Analyzovala sa energia na prípravu a distribúciu teplej vody v bytovom dome v závislosti od spôsobu prípravy teplej vody a distribučného systému. Na Slovensku sa často realizuje v systémoch na prípravu teplej vody nočná odstávka dodávky energie na prípravu teplej vody. Práca analyzuje energetickú úsporu takéhoto opatrenia. Za účelom šetrenia elektrickej energie sa v bytových domoch často vypína cirkulačné čerpadlo. Práca skúma, ako chladne voda v potrubí bez cirkulácie v čase v závislosti od hrúbky tepelnej izolácie a dimenzie potrubia. Teplá voda je často pripravovaná v zásobníkových ohrievačoch. Slovenská norma už nezodpovedá súčasným požiadavkám a ohrievače navrhnuté podľa tejto normy sú často predimenzované. Preto bola v dizertačnej práci na základe experimentálnych meraní navrhnutá nová metodika na dimenzovanie zásobníkových ohrievačov v bytových domoch. Kvalita dodanej teplej vody sa mení v závislosti od polohy bytu od zdroja tepla. V práci bolo posudzované experimentálnymi meraniami a následne aj dotazníkovou metódou, ako sa mení kvalita dodanej teplej vody v závislosti od polohy bytu v rámci bytového domu. Na konštruktívnu diskusiu s občanmi je nevyhnutné poznať východiskový stav problematiky. Dotazníkovým prieskumom bolo skúmané, ako sa jednotlivé skupiny obyvateľov zaujímajú o systém na prípravu a distribúciu teplej vody v ich vlastnej domácnosti a aký je súčasný stav teplej vody v slovenských domácnostiach.
Klíčová slova:energetická bilancia prípravy teplej vody, teplá voda, spotreba teplej vody

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně