25. 2. 2020  22:51 Frederik
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Identifikační číslo: 2743
Univerzitní e-mail: rudolf.aroch [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedoucí ústavu - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Odolnosť a tuhosť pätiek stĺpov oceľových prútových konštrukcií
Autor: Bc. Lukáš Slušný
Pracoviště: Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Oponent:doc. Ing. Magdaléna Štujberová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Odolnosť a tuhosť pätiek stĺpov oceľových prútových konštrukcií
Abstrakt:Cieľom práce bolo objasniť spôsob určenia odolnosti a tuhosti pätiek stĺpov oceľových prútových konštrukcií podľa európskej normy STN EN 1993-1-8 metódou komponentov. Vypracoval som zjednodušený návrh výpočtu odolnosti kĺbovej pätky s úložnou doskou a výpočet odolnosti a tuhosti votknutej pätky s úložnou doskou a štyrmi symetricky rozmiestnenými kotevnými skrutkami. Výsledky boli porovnávané a vyhodnocované s experimentálnymi skúškami na skúšobných vzorkách uverejnenými v literatúre. Bola vypracovaná parametrická štúdia, v ktorej je vyhodnotená závislosť momentovej odolnosti a pootočenia od triedy betónu a hrúbky úložnej dosky.
Klíčová slova:kĺbová pätka, tuhosť, votknutá pätka, kotvenie stĺpa, odolnosť


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně