6. 4. 2020  14:59 Irena
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Identifikační číslo: 2743
Univerzitní e-mail: rudolf.aroch [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedoucí ústavu - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Nové trendy v mostnom staviteľstve v oblasti spriahnutých mostov
Autor: Ing. Michal Fábry, PhD.
Pracoviště: Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Oponent:prof. Ing. Jozef Lapos, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Nové trendy v mostnom staviteľstve v oblasti spriahnutých mostov
Abstrakt:Témou práce je zhrnutie nových technológií, materiálov a stavebných postupov v oblasti navrhovania spriahnutých mostov. Celá práca má priblížiť inovačné technológie v budovaní spriahnutých mostov. V prvej časti práce sú obsiahnuté základné princípy navrhovania spriahnutých mostov, ich rozdelenie a niektoré konštrukčné zásady. Hlavnou myšlienkou je popísať novinky, ktoré sú zamerané na jednoduchšiu výstavbu, nižšie stavebné náklady a nové materiály. V hlavnej časti sú popísané nové konštrukčné princípy navrhovania spriahnutých mostov vo svete. V niektorých prípadoch sú inovácie popísané na konkrétnych mostných konštrukciách. V závere práce sú spomenuté niektoré spriahnuté mosty a stavebné postupy použité na Slovensku.
Klíčová slova:Spriahnutý most, Nosník, Prút, Rozpätie

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně