Mar 28, 2020   7:52 p.m. Soňa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Identification number: 2743
University e-mail: rudolf.aroch [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Institute chief official - Department of Steel and Timber Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:New trends in bridge construction in the composite bridge
Written by (author): Ing. Michal Fábry, PhD.
Department: Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Opponent:prof. Ing. Jozef Lapos, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nové trendy v mostnom staviteľstve v oblasti spriahnutých mostov
Summary:Témou práce je zhrnutie nových technológií, materiálov a stavebných postupov v oblasti navrhovania spriahnutých mostov. Celá práca má priblížiť inovačné technológie v budovaní spriahnutých mostov. V prvej časti práce sú obsiahnuté základné princípy navrhovania spriahnutých mostov, ich rozdelenie a niektoré konštrukčné zásady. Hlavnou myšlienkou je popísať novinky, ktoré sú zamerané na jednoduchšiu výstavbu, nižšie stavebné náklady a nové materiály. V hlavnej časti sú popísané nové konštrukčné princípy navrhovania spriahnutých mostov vo svete. V niektorých prípadoch sú inovácie popísané na konkrétnych mostných konštrukciách. V závere práce sú spomenuté niektoré spriahnuté mosty a stavebné postupy použité na Slovensku.
Key words:Spriahnutý most, Nosník, Prút, Rozpätie

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited