25. 2. 2020  8:11 Frederik
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Identifikační číslo: 2743
Univerzitní e-mail: rudolf.aroch [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedoucí ústavu - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh oceľových lávok na účinky dynamického zaťaženia
Autor: Ing. Ivan Hanzlíček
Pracoviště: Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Oponent:Ing. Daniel Bukov
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh oceľových lávok na účinky dynamického zaťaženia
Abstrakt:Predkladaná práca sa zaoberá analýzou a návrhovými postupmi, ktoré opisujú dynamické zaťaženie oceľových lávok od chodcov. V úvode práca približuje dynamiku, fyzikálne a výpočtové modely pre prípad chôdze, behu, skoku, pohybu jednotlivca ako aj skupiny a súvislého prúdu chodcov. Prezentované sú aktuálne poznatky vertikálneho účinku davu chodcov, ako aj fenoménu horizontálnej synchronizácie davu chodcov. Ďalej je uvedená kompletná metodika návrhového postupu pre posúdenie účinkov chodcov z hľadiska kritérií používateľnosti a stručný náčrt možností opatrení na obmedzenie účinkov budenia od chodcov. Následne je celá metodika návrhu na dynamické účinky aplikovaná na reálnu konštrukciu oceľovej lávky, sú vyhodnotené výsledky a navrhnuté opatrenia. Návrh sa zameriava na splnenie komfortu používateľnosti. Pre tieto účely bol vypracovaný parametrický 3D model konštrukcie v programe ANSYS. Zjednodušené 2D dynamické modely STEP-BY-STEP pre porovnanie a analýzu odozvy konštrukcie v čase, ako aj všetky výpočty zaťažení, výchyliek a zrýchlení boli zautomatizované v programe Microsoft Excel. Na doplnenie problematiky je spracovaný aj prechod chodca cez konštrukciu a prípad úmyselného budenia vandalizmom.
Klíčová slova:chodci, lávka, návrh, používateľnosť, dynamické zaťaženie

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně