23. 10. 2020  23:49 Alojza
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikační číslo: 2751
Univerzitní e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Proděkan - Stavebná fakulta

     
Výuka     
     
     Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Polyfunkčný objekt Cubicon, Bratislava
Autor:
Ing. Barbora Jursová
Pracoviště:
Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Polyfunkčný objekt Cubicon, Bratislava
Abstrakt:
Náplňou diplomovej práce je vypracovať stavebno -- technologický projekt pre polyfunkčný objekt CUBICON, ktorý bude zahŕňať projekt zariadenia staveniska pre zemné práce a pre hrubú stavbu objektu. Polyfunkčný objekt Cubicon pozostáva z dvoch funkčných celkov, z obchodného centra (SO201) a bytového domu (SO202). Súčasťou práce je vypracovať časový plán výstavby vo forme harmonogramu pre spodnú stavbu objektov SO201 a SO202 a pre vrchnú stavbu objektu SO202. Časový plán bude doplnený o histogram pracovníkov a technickú správu. Poslednou časťou diplomovej práce je špecifický problém, ktorý sa zaoberá ochranou dočasného nadzemného potrubného vedenia na stavenisku v zimnom období. Na ochranu potrubia sa používa elektrický ohrev pomocou termokáblov. V práci sa opisujú spôsoby inštalácie termokáblov na potrubia vedených nad zemou, návrhy svetlostí vodovodného a kanalizačného potrubia v závislosti od počtu a typu napojených hygienických kontajnerov a samotné návrhy termokáblov. Cieľom tejto časti práce je cenovo porovnať dva typy ochrany potrubia pred zamrznutím. A to vyhotovenie potrubia v nezamŕzajúcej hĺbke, s potrubím vedeným nad zemou, ktoré je chránené termokáblom.
Klíčová slova:polyfunkčný objekt Cubicon, zariadenie staveniska, ochrana potrubia, časový plán výstavby, termokábel

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně