22. 11. 2019  14:02 Cecília
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikační číslo: 2751
Univerzitní e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Proděkan - Stavebná fakulta

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:The Port Mall - Lamačská brána, Bratislava
Autor: Ing. Daniel Bukov
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent:Ing. Peter Sojka
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:The Port Mall - Lamačská brána, Bratislava
Abstrakt:V diplomovej práci som riešil niektoré časti stavebno-technologickej prípravy. Stavebno-technologická príprava pomáha uvedomiť si náročné časti realizácie projektu a zamerať sa na ich dôkladné riešenie. Výsledkom kvalitnej stavebno-technologickej prípravy je realizácia projektu v dohodnutom časovom úseku, s predpokladaným finančným výnosom pri kvalite, ktorá pred čí očakávania zákazníka. Na dosiahnutie týchto cieľov som vypracoval: - Technickú správu k zariadeniu staveniska - Situáciu zariadenia staveniska pre zemné práce a hrubú stavebnú výrobu - Časový plán výstavby s histogramon nasadenia pracovníkov - Metodiku kontinuálnej betonáže základovej konštrukcie Technická správa zariadenia staveniska a výkresová časť opisuje časti zariadenia staveniska a ich polohu, spôsob realizácie procesov a použité mechanizmy. Časový plán výstavby opisuje postup a nadväznosť procesov. Počas realizácie pomáha kontrolovať priebeh realizácie. V prípade meškania dáva celkový prehľad o dôsledkoch meškania a v predstihu poukazuje na možné komplikácie. Použitie softwaru MS PROJECT umožňuje rýchlu aktualizáciu časového plánu a vytváranie množstva možností riešenia časového plánu v krátkom čase. Navrhnutá metodika kontinuálnej betonáže je vhodná pomôcka pre pípravu stavby, ktora podľa nej môže v spolupráci so stavbyvedúcim podrobne naplánovať realizáciu procesu. Výsledkom plánovania bude: - časový plán, - postup realizácie , - určenie vhodných mechanizmov, - určenie vhodných vlastností čerstvého betónu, - určenie množstva pracovníkov - určenie limitných hodnôt prostredia - určenie ceny Prekladaná diplomová práca rieši problematiku výstavby rozsiahleho multifunkčného centra The Port Mall z hľadiska ,zariadenia staveniska, potreby zdrojov, časového plánu, metodiku návrhu postupu prác pri kontinuálnej betonáži základovej dosky.
Klíčová slova:The Port Mall, Bc. Daniel Bukov, Diplomová práca


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně