19. 11. 2019  15:53 Alžbeta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikačné číslo: 2751
Univerzitný e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Prodekan - Stavebná fakulta

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:The Port Mall - Lamačská brána, Bratislava
Autor: Ing. Daniel Bukov
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent:Ing. Peter Sojka
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:The Port Mall - Lamačská brána, Bratislava
Abstrakt:V diplomovej práci som riešil niektoré časti stavebno-technologickej prípravy. Stavebno-technologická príprava pomáha uvedomiť si náročné časti realizácie projektu a zamerať sa na ich dôkladné riešenie. Výsledkom kvalitnej stavebno-technologickej prípravy je realizácia projektu v dohodnutom časovom úseku, s predpokladaným finančným výnosom pri kvalite, ktorá pred čí očakávania zákazníka. Na dosiahnutie týchto cieľov som vypracoval: - Technickú správu k zariadeniu staveniska - Situáciu zariadenia staveniska pre zemné práce a hrubú stavebnú výrobu - Časový plán výstavby s histogramon nasadenia pracovníkov - Metodiku kontinuálnej betonáže základovej konštrukcie Technická správa zariadenia staveniska a výkresová časť opisuje časti zariadenia staveniska a ich polohu, spôsob realizácie procesov a použité mechanizmy. Časový plán výstavby opisuje postup a nadväznosť procesov. Počas realizácie pomáha kontrolovať priebeh realizácie. V prípade meškania dáva celkový prehľad o dôsledkoch meškania a v predstihu poukazuje na možné komplikácie. Použitie softwaru MS PROJECT umožňuje rýchlu aktualizáciu časového plánu a vytváranie množstva možností riešenia časového plánu v krátkom čase. Navrhnutá metodika kontinuálnej betonáže je vhodná pomôcka pre pípravu stavby, ktora podľa nej môže v spolupráci so stavbyvedúcim podrobne naplánovať realizáciu procesu. Výsledkom plánovania bude: - časový plán, - postup realizácie , - určenie vhodných mechanizmov, - určenie vhodných vlastností čerstvého betónu, - určenie množstva pracovníkov - určenie limitných hodnôt prostredia - určenie ceny Prekladaná diplomová práca rieši problematiku výstavby rozsiahleho multifunkčného centra The Port Mall z hľadiska ,zariadenia staveniska, potreby zdrojov, časového plánu, metodiku návrhu postupu prác pri kontinuálnej betonáži základovej dosky.
Kľúčové slová:The Port Mall, Bc. Daniel Bukov, Diplomová práca


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene