Dec 14, 2019   7:51 p.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residential House
Written by (author): Ing. Martina Šuchová
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Peter Mitter
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:SÚHRN: Účelom mojej bakalárskej práce bolo vypracovanie projektu organizácie výstavby a technologického predpisu debnenia monolitickej železobetónovej dosky. Cieľom vypracovania projektu organizácie výstavby je plynulá a kvalitná výstavba bytového domu. Zároveň výstavba má byť bezpečná a nemá záporne ovplyvňovať životné prostredie. Projekt organizácie výstavby obsahuje popis staveniska, vyhotovenia bytového domu, ako aj predpokladaný počet pracovníkov a potrebu vody a elektriny. Zároveň obsahuje predpokladaný počet robotníkov, počet kancelárií, skladovacie plochy a počet sociálnych a hygienických zariadení. Cieľom technologického predpisu je účinné a kvalitné vyhotovenie debnenia monolitickej železobetónovej dosky použitím debniacich prvkov spoločnosti DOKA. Debnenie DOKA je hospodárny debniaci systém, ktorý sa dá na stavbe rýchlo zhotoviť, následne rýchlo rozobrať a použiť pri ďalšom betónovaní. Týmto spôsobom sa výrazne šetrí životné prostredie. Na vypracovanie grafickej časti som použila počítačový program AutoCad a pri spracovaní textovej časti program Microsoft Word. Časový plán bol riešený tak, aby sled všetkých činnosti vyhovoval technologickým požiadavkám a zároveň aby výstavba bola čo najkratšia.
Key words:casovy plan, doka, debnenie


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited