10. 12. 2019  8:07 Radúz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikačné číslo: 2751
Univerzitný e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Prodekan - Stavebná fakulta

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Martina Šuchová
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent:Ing. Peter Mitter
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:SÚHRN: Účelom mojej bakalárskej práce bolo vypracovanie projektu organizácie výstavby a technologického predpisu debnenia monolitickej železobetónovej dosky. Cieľom vypracovania projektu organizácie výstavby je plynulá a kvalitná výstavba bytového domu. Zároveň výstavba má byť bezpečná a nemá záporne ovplyvňovať životné prostredie. Projekt organizácie výstavby obsahuje popis staveniska, vyhotovenia bytového domu, ako aj predpokladaný počet pracovníkov a potrebu vody a elektriny. Zároveň obsahuje predpokladaný počet robotníkov, počet kancelárií, skladovacie plochy a počet sociálnych a hygienických zariadení. Cieľom technologického predpisu je účinné a kvalitné vyhotovenie debnenia monolitickej železobetónovej dosky použitím debniacich prvkov spoločnosti DOKA. Debnenie DOKA je hospodárny debniaci systém, ktorý sa dá na stavbe rýchlo zhotoviť, následne rýchlo rozobrať a použiť pri ďalšom betónovaní. Týmto spôsobom sa výrazne šetrí životné prostredie. Na vypracovanie grafickej časti som použila počítačový program AutoCad a pri spracovaní textovej časti program Microsoft Word. Časový plán bol riešený tak, aby sled všetkých činnosti vyhovoval technologickým požiadavkám a zároveň aby výstavba bola čo najkratšia.
Kľúčové slová:casovy plan, doka, debnenie


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene