Oct 20, 2020   3:06 a.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

Contacts
     
          
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
The apartment building
Written by (author):
Ing. Barbora Jursová
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Peter Guoth
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bytový dom
Summary:
Náplňou mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť projekt bytového domu, pre ktorý som ďalej riešila projekt organizácie výstavby, časový plán a technologický predpis pre debnenie stropnej konštrukcie. Projekt organizácie výstavby opisuje predovšetkým postup výstavby a koncepciu zariadenia staveniska, ale zaoberá sa aj ochranou životného prostredia počas výstavby. Pre bytový dom sa vypracoval časový plán, ktorý je zameraný na hrubú stavbu. Obsahuje zoznam všetkých stavebných činností, ktoré sú potrebné počas výstavby objektu a určuje predbežný termín ukončenia hrubej stavby. Poslednou časťou práce je technologický predpis, ktorý je zameraný na návrh debnenia stropnej konštrukcie, pomocou stropného nosníkového debnenia typu PERI MULTIFLEX. Dôležitou súčasťou práce je výkresová časť, ktorá pozostáva z výkresov konštrukčného a statického charakteru, situácie projektu organizácie výstavby, výkresov debnenia stropných konštrukcií a časového plánu.
Key words:bytový dom, časový plán, debnenie, technologický predpis, výstavba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited