23. 10. 2020  23:47 Alojza
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikační číslo: 2751
Univerzitní e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Proděkan - Stavebná fakulta

Kontakty          Publikace
     
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Polyfunkčné centrum Mierová - Perla Ružinova, Bratislava
Autor: Ing. Lenka Benková
Pracoviště:
Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Daniel Bukov
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Polyfunkčné centrum Mierová - Perla Ružinova, Bratislava
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bolo vypracovanie vybraných častí stavebno- technologickej prípravy pre obytný blok SO 01 Polyfunkčné centrum Mierová- Perla Ružinova, a to konkrétne: - Technická správa zariadenia staveniska, - Výkresy zariadenia staveniska pre spodnú stavbu a HSV práce, - Výkresy dopravnej situácie na stavenisku, pred vjazdom na stavenisko a Dočasné zábery verejných plôch, - Časový plán výstavby. V špecifickej časti som sa zamerala na spôsob urýchľovania tvrdnutia betónu pomocou elektrického ohrevu. Cieľom práce bolo porovnanie rýchlosti výstavby a ekonomickej efektívnosti pri realizovaní výstavby pomocou bežných betonárskych postupov a pri urýchlení výstavby elektroohrevom. Práca je aplikovaná na Polyfunkčné centrum Mierová- Perla Ružinova. Práca vychádza zo vstupných podmienok, ako vonkajšia teplota prostredia, množstvo vyhrievaného čerstvého betónu, dĺžka výstavby ai. Záverom je zhodnotenie dĺžky výstavby pri oboch metódach a hlavne finančné výstupy, keďže nezanedbateľné položky pri urýchľovaní tvrdnutia betónu elektroohrevom, sú náklady na elektrickú energiu, spotrebovaný materiál a prácu špeciálnych robotníkov. Snahou bolo prezentovať jeden z možných spôsobov urýchľovania tvrdnutia betónu a poukázať na jeho výhody a nevýhody.
Klíčová slova:Zariadenie staveniska, Časový plán výstavby, Urýchľovanie tvrdnutia betónu elektroohrevom

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 2 let po uzavření této smlouvy pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla), včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně