16. 11. 2019  22:13 Agnesa
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikační číslo: 2751
Univerzitní e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Proděkan - Stavebná fakulta

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Bytový komplex Devínsky dvor
Autor: Ing. Zdeněk Rus
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent:Ing. Martin Greguš, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bytový komplex Devínsky dvor
Abstrakt:Dobré projektovanie stavby nemusí samozrejme znamenať kvalitný projekt. Kvôli udržaniu nielen dobrého mena ale ja postavanie na trhu si firmy dávajú veľký pozor pri vypracovávaní stavebno-technickej prípravy. Otázka šetrenia financií na stavbe je čoraz aktuálnejšia, ak vedie k zhoršeniu kvality, v prvom rade na ňu dopláca samotný kupujúci. Napravenie chyby býva drahšie a dlhšie ako na prvý pohľad drahšie riešenie. Vo svojej práci som sa snažil vytvoriť správny návrh zariadenia staveniska, zásobovania a skladovania materiálu, pri použití znalostí počítačových programov, ale aj jednoduchého zmýšľania, ktoré viedlo k ušetreniu financií a vyvarovaniu sa chýb. Dobre vypracovaná technická správa s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci nám skvalitňuje pracovné prostredie, robotníci sa cítia bezpečnejšie na pracovisku nás vyvaruje úrazom v horšej situácii smrteľným. V kapitole špeciálneho problému som sa venoval uplatneniu popolčekov v občianskej výstavbe. Nahradenie časti cementu popolom v prvom rade šetrí financie a v druhom predlžuje začiatok tuhnutia čerstvej betónovej zmesi Jednotlivé percentuálne zámeny som sledoval v laboratóriu a moje výsledky sú zhrnuté v tretej kapitole pod názvom : Analýza vývoja parametrov popolčekov v čase a jej uplatnenie v občianskej výstavbe.
Klíčová slova:Bytový, dom, Devínsky dvor

Aktuální stupeň zveřejnění
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - jiný závažný důvod (v souladu s § 51 Zákona č.. 618/2003 Z. z. o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon)):
bez udania dôvodu.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně