Oct 31, 2020   5:55 a.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

     Lesson     Publications
     
     Supervised theses
     
Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Residential komplex Devínsky dvor
Written by (author):
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bytový komplex Devínsky dvor
Summary:
Dobré projektovanie stavby nemusí samozrejme znamenať kvalitný projekt. Kvôli udržaniu nielen dobrého mena ale ja postavanie na trhu si firmy dávajú veľký pozor pri vypracovávaní stavebno-technickej prípravy. Otázka šetrenia financií na stavbe je čoraz aktuálnejšia, ak vedie k zhoršeniu kvality, v prvom rade na ňu dopláca samotný kupujúci. Napravenie chyby býva drahšie a dlhšie ako na prvý pohľad drahšie riešenie. Vo svojej práci som sa snažil vytvoriť správny návrh zariadenia staveniska, zásobovania a skladovania materiálu, pri použití znalostí počítačových programov, ale aj jednoduchého zmýšľania, ktoré viedlo k ušetreniu financií a vyvarovaniu sa chýb. Dobre vypracovaná technická správa s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci nám skvalitňuje pracovné prostredie, robotníci sa cítia bezpečnejšie na pracovisku nás vyvaruje úrazom v horšej situácii smrteľným. V kapitole špeciálneho problému som sa venoval uplatneniu popolčekov v občianskej výstavbe. Nahradenie časti cementu popolom v prvom rade šetrí financie a v druhom predlžuje začiatok tuhnutia čerstvej betónovej zmesi Jednotlivé percentuálne zámeny som sledoval v laboratóriu a moje výsledky sú zhrnuté v tretej kapitole pod názvom : Analýza vývoja parametrov popolčekov v čase a jej uplatnenie v občianskej výstavbe.
Key words:
Bytový, dom, Devínsky dvor

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
bez udania dôvodu.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited