16. 11. 2019  22:14 Agnesa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikačné číslo: 2751
Univerzitný e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Prodekan - Stavebná fakulta

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Bytový komplex Devínsky dvor
Autor: Ing. Zdeněk Rus
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent:Ing. Martin Greguš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Residential komplex Devínsky dvor
Abstrakt:A good building engineering does not necessarily equal a high quality project. The companies are paying a great attention to the development of construction preparation to maintain the companie's good name and market position. Reduction of the costs is a relevant question and in case it leads to the worsening of quality, the one who suffers the most is a buyer. Fault rectification can be often more costly than at-the-first-sight more expensive solution. In my thesis, I have tried to create an appropriate proposal for the equipmet of the building site, supply and storage of material; all this using the knowledge of computer applications as well as the basic thinking porcesses, which leed to the financial savings and avoidance of faults. Well formed technical administration with respect to the safety and health protection at work improves working environment, the workers feel safer and some accidents (in worse case the lethal ones) can be avoided. The chapter of the special problem is devoted to the use of ashes in public constructions. Substitution of some parts of cement with ashes results in economical benefits (it makes the concrete less expensive) and it extends the beginning of concrete mixture solidification. The results are summarized in the third chapter of the thesis.
Kľúčové slová:Residential, Komplex, Devínsky dvor

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
bez udania dôvodu.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene