29. 1. 2020  17:57 Gašpar
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikačné číslo: 2751
Univerzitný e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Prodekan - Stavebná fakulta

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Metodika polyoptimálneho návrhu vonkajšieho staveniskového osvetlenia
Autor: Ing. Pavol Orosi, PhD.
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Michal Božík, PhD.
Oponent 2:Ing. Roman Skácel, PhD.
Oponent 3:prof. Ing. František Schlosser, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Metodika polyoptimálneho návrhu vonkajšieho staveniskového osvetlenia
Abstrakt:V súčasnosti rastú nároky na prípravu stavby a to aj z hľadiska vytvorenia vhodných pracovných podmienok umožňujúcich realizovať stavebné práce bezpečne a v požadovanej kvalite. Dizertačná práca sa venuje problematike vonkajšieho osvetlenia pre potreby staveniskovej výroby a staveniskovej prevádzky. Hlavným cieľom dizertačnej práce bolo vytvoriť návrh metodiky polyoptimálneho vonkajšieho staveniskového osvetlenia, ktorý slúži pre zovšeobecnenie svetlotechnických výpočtov. Cieľ bol naplnený prostredníctvom vytvorenia vlastného výpočtového modelu, ktorý pozostával zo základných krokov. V závere dizertačnej práce som sa zameral na overenie výpočtového modelu v praxi,ktorý som preukázal na troch vybraných stavbách. Je potrebné dodať, že navrhnutý model nenahrádza podrobné výpočty z oblasti svetlotechniky.
Kľúčové slová:vonkajšie osvetlenie, stavenisko, osvetlenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene