24. 10. 2020  13:29 Kvetoslava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikační číslo: 2751
Univerzitní e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Proděkan - Stavebná fakulta

Kontakty     Výuka     
     
Orgány     Vedené práce     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Obytný súbor Tarjanne Dúbravka
Autor: Ing. Peter Šimonič
Pracoviště:
Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent:
Ing. Tomáš Sedláček
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Obytný súbor Tarjanne Dúbravka
Abstrakt:
Témou mojej diplomovej práce bolo vypracovať stavebno technologický projekt realizačný pre Obytný súbor Tarjann. Stavebno technologický projekt pozostáva z projektu zariadenia staveniska, časového plánu výstavby a špecifickej témy Metodika určovania hmotnosti odpadu. Projekt zariadenia staveniska som riešil pre dve etapy výstavby s ohľadom na plynulosť výstavby a jej kvalitu. K projektu zariadenia staveniska som vypracoval technickú správu, ktorej obsahom je charakteristika staveniska, stavebných objektov, dopravného riešenia ale aj určenie množstva pracovníkov, kancelárií a mechanizmov. Časový plán výstavby som spracoval v pomocou softvéru MS Project 2007 a MS Excel 2007 za účelom určenia lehoty výstavby Obytného súboru Tarjanne. V špecifickej téme som sa venoval Metodike určovania hmotnosti stavebných odpadov.
Klíčová slova:
časový plán, stavebný odpad, stavebno technologický projekt, projekt zariadenia staveniska

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně