29. 9. 2020  19:38 Michal, Michaela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikačné číslo: 2751
Univerzitný e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Prodekan - Stavebná fakulta

     
     
     
     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Obytný súbor Tarjanne Dúbravka
Autor:
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Tomáš Sedláček
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:Obytný súbor Tarjanne Dúbravka
Abstrakt:
Témou mojej diplomovej práce bolo vypracovať stavebno technologický projekt realizačný pre Obytný súbor Tarjann. Stavebno technologický projekt pozostáva z projektu zariadenia staveniska, časového plánu výstavby a špecifickej témy Metodika určovania hmotnosti odpadu. Projekt zariadenia staveniska som riešil pre dve etapy výstavby s ohľadom na plynulosť výstavby a jej kvalitu. K projektu zariadenia staveniska som vypracoval technickú správu, ktorej obsahom je charakteristika staveniska, stavebných objektov, dopravného riešenia ale aj určenie množstva pracovníkov, kancelárií a mechanizmov. Časový plán výstavby som spracoval v pomocou softvéru MS Project 2007 a MS Excel 2007 za účelom určenia lehoty výstavby Obytného súboru Tarjanne. V špecifickej téme som sa venoval Metodike určovania hmotnosti stavebných odpadov.
Kľúčové slová:
časový plán, stavebný odpad, stavebno technologický projekt, projekt zariadenia staveniska

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene