28. 3. 2020  19:57 Soňa
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Identifikační číslo: 2765
Univerzitní e-mail: erika.hodulova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Štúdium zvarových spojov niklu vyhotovených elektrónovým lúčom
Autor: Ing. Martin Mihalička
Pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Štúdium zvarových spojov niklu vyhotovených elektrónovým lúčom
Abstrakt:Bc. MIHALIČKA, Martin: Štúdium zvarových spojov niklu vyhotovených elektrónovým lúčom. [Diplomová práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií, Katedra zvárania a zlievarenstva. - Školiteľ: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD. - Trnava: Materiálovotechnologická fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2018. 86 s. Cieľom práce je štúdium zvarových spojov Ni vyhotovených elektrónovým lúčom, vyhodnotenie kvality zvarových spojov s ohľadom na celistvosť a ich mechanické vlastnosti. Experimentálna práca pozostáva zo štyroch kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá charakteristikou elektrónového zvárania, vlastnostami Ni 201 a zvariteľnosťou niklových zliatin elektrónovým lúčom. Druhá kapitola zahŕňa návrh samotného experimentu a popis metodiky skúšok. V tretej kapitole sú uvedené výsledky a zhodnotenie experimentov. Štvrtá kapitola je venovaná diskusii k získaným výsledkom.
Klíčová slova:lom, elektróny, nikel 201, zváranie elektrónovým lúčom, mikroštruktúra

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně