Apr 7, 2020   10:03 p.m. Zoltán
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Identification number: 2765
University e-mail: erika.hodulova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Department of Welding and Materials Joining (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Study of nickel weld joints created by electron beam
Written by (author): Ing. Martin Mihalička
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Opponent:prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium zvarových spojov niklu vyhotovených elektrónovým lúčom
Summary:Bc. MIHALIČKA, Martin: Štúdium zvarových spojov niklu vyhotovených elektrónovým lúčom. [Diplomová práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií, Katedra zvárania a zlievarenstva. - Školiteľ: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD. - Trnava: Materiálovotechnologická fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2018. 86 s. Cieľom práce je štúdium zvarových spojov Ni vyhotovených elektrónovým lúčom, vyhodnotenie kvality zvarových spojov s ohľadom na celistvosť a ich mechanické vlastnosti. Experimentálna práca pozostáva zo štyroch kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá charakteristikou elektrónového zvárania, vlastnostami Ni 201 a zvariteľnosťou niklových zliatin elektrónovým lúčom. Druhá kapitola zahŕňa návrh samotného experimentu a popis metodiky skúšok. V tretej kapitole sú uvedené výsledky a zhodnotenie experimentov. Štvrtá kapitola je venovaná diskusii k získaným výsledkom.
Key words:lom, elektróny, nikel 201, zváranie elektrónovým lúčom, mikroštruktúra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited