16. 2. 2020  22:44 Ida, Liana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Identifikačné číslo: 2765
Univerzitný e-mail: erika.hodulova [at] stuba.sk
 
Výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním - Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Štúdium zvarových spojov niklu vyhotovených elektrónovým lúčom
Autor: Ing. Martin Mihalička
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štúdium zvarových spojov niklu vyhotovených elektrónovým lúčom
Abstrakt:Bc. MIHALIČKA, Martin: Štúdium zvarových spojov niklu vyhotovených elektrónovým lúčom. [Diplomová práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií, Katedra zvárania a zlievarenstva. - Školiteľ: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD. - Trnava: Materiálovotechnologická fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2018. 86 s. Cieľom práce je štúdium zvarových spojov Ni vyhotovených elektrónovým lúčom, vyhodnotenie kvality zvarových spojov s ohľadom na celistvosť a ich mechanické vlastnosti. Experimentálna práca pozostáva zo štyroch kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá charakteristikou elektrónového zvárania, vlastnostami Ni 201 a zvariteľnosťou niklových zliatin elektrónovým lúčom. Druhá kapitola zahŕňa návrh samotného experimentu a popis metodiky skúšok. V tretej kapitole sú uvedené výsledky a zhodnotenie experimentov. Štvrtá kapitola je venovaná diskusii k získaným výsledkom.
Kľúčové slová:lom, elektróny, nikel 201, zváranie elektrónovým lúčom, mikroštruktúra

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene