Apr 6, 2020   4:52 a.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Gogola, PhD.
Identification number: 27985
University e-mail: peter.gogola [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Materials (MTF)
 
External colleague - Institute of Materials (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of components damaged during hot isostatic pressing
Written by (author): Ing. Peter Borko
Department: Institute of Materials (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Peter Gogola, PhD.
Opponent:Ing. Mária Štefániková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza súčiastky poškodenej počas izostatického lisovania za tepla
Summary:V prvom bode tejto práce sú opísané základy práškovej metalurgie, keďže prášková metalurgia úzko súvisí z izostatickým lisovaním za tepla. Ďalej sú zahrnuté postupy výroby a získavania práškov z rôznych materiálov, taktiež ich vlastnosti a použitie. V druhom bode je charakterizované samotné izostatické lisovanie za tepla spolu s možnosťami, oblasťou použitia, výhodami, zariadeniami pre izostatické lisovanie, ako aj tvorba štruktúry počas izostatického lisovania za tepla. V treťom bode je analyzovaná samotná molybdénová súčiastka. Makroskopická a mikroskopická analýza poškodenej súčiastky ďalej meranie hustoty a mikrotvrdosti. Rovnako aj výsledky pre dobrú súčiastku sú zhodnotené. V štvrtom bode sú zhodnotené dosiahnuté výsledky, ktoré vykazovali vzorky molybdénu bezprostredne po spracovaní v izostatickom lise.
Key words:lisovanie, izostatické lisovanie za tepla, molybdén, prášková metalurgia, evakuačná trubka, mikroskopická analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited