5. 4. 2020  6:59 Miroslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marek Honek, PhD.
Identifikačné číslo: 28245
Univerzitný e-mail: qhonek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Systém monitorovania a ovládania zariadení v aplikácii inteligentnej domácnosti
Autor: Ing. Filip Bakyta
Pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedúci práce: Ing. Marek Honek, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Volenský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Systém monitorovania a ovládania zariadení v aplikácii inteligentnej domácnosti
Abstrakt:Táto práca popisuje problematiku domácej automatizácie, najbežnejšie sieťové technológie používané v systéme inteligentnej domácnosti a existujúce implementované riešenia. Jej teoretická časť je zameraná taktiež na nárast konceptu Internet vecí a na jeho vplyv na vývoj systémov využitých v systéme domácej automatizácie. Praktická časť je venovaná návrhu nízko-nákladového systému pre riadenie a monitorovanie systému vzdialeného riadenia vykurovania. Navrhnutý bezdrôtový programovateľný termostat pozostáva z lacného hardvéru a každá jeho časť je podrobne opísaná. Na jeho riadenie a monitorovanie bola vyvinutá Android aplikácia typu klient. Softvér vyvinutý pre bezdrôtový termostat a android aplikáciu je opísaný v záverečnej časti tejto práce.
Kľúčové slová:Arduino, ESP8266-01, DHT11, DS18B20, Android, Aplikácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene