Mar 29, 2020   11:07 a.m. Miroslav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Honek, PhD.
Identification number: 28245
University e-mail: qhonek [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Low cost input/output interface for laboratory instruments accessible via wireless network
Written by (author): Ing. Ondrej Václav
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Marek Honek, PhD.
Opponent:Ing. Ľubomír Čapucha, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nízkonákladové vstupno/výstupné rozhranie k laboratórnym zariadeniam prístupné prostredníctvom bezdrôtovej siete
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť nízkonákladové vstupno/výstupné rozhranie k laboratórnym zariadeniam. V práci sú popísané jednotlivé súčasti tvoriace toto rozhranie. Takisto je v práci vysvetlené automatické ovládanie modulu ESP 8266 prostredníctvom programu nahratom na vývojovej doske Arduino Uno. Objektom skúmania tejto práce je overiť vhodnosť použitia UDP komunikácie pre navrhované vstupno/výstupné rozhranie prostredníctvom merania časov a spoľahlivosti prenosu dát medzi UDP serverom a klientom. Na základe analýzy výsledkov z vykonaných meraní je v práci navrhnutý UDP server pre reálne použitie v laboratóriu.
Key words:ESP 8266, UDP server, UDP klient, Arduino Uno

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited