29. 3. 2020  11:52 Miroslav
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marek Honek, PhD.
Identifikačné číslo: 28245
Univerzitný e-mail: qhonek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Riadiace systémy zážihového spaľovacieho motora
Autor: Ing. Michal Skladan
Pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedúci práce: Ing. Marek Honek, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Csambál, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Riadiace systémy zážihového spaľovacieho motora
Abstrakt:Bakalárska práca je zameraná na riadenie zážihového motora. V úvodnej časti je stručne popísaná činnosť spaľovacieho motora, prevažne zážihového. Ďalej sú spracované jednotlivé možnosti riadenia, čo sa dá riadiť a hlavne ako vplýva daná zmena na činnosť motora Taktiež je spracovaný prehľad toho, ako je technicky zabezpečené riadenie jednotlivých riaditeľných členov. Tento prehľad je od starších metód riadenia, až po novšie systémy riadené inteligentnou riadiacou jednotkou. Práca je doplnená obrázkami a grafmi, ktoré uľahčujú pochopenie danej problematiky. Pri vypracovaní práce som čerpal z uvedenej literatúry a taktiež z vedomostí načerpaných počas štúdia.
Kľúčové slová:spaľovací motor, riadiace systémy, zážihový motor


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene