25. 2. 2020  6:48 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marek Honek, PhD.
Identifikačné číslo: 28245
Univerzitný e-mail: qhonek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a realizácia číslicovej filtrácie pomocou mikropočítača
Autor: Ing. Matúš Karáč
Pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedúci práce: Ing. Marek Honek, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Csambál, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia číslicovej filtrácie pomocou mikropočítača
Abstrakt:Cieľom tejto práce je navrhnutie jednoduchého číslicového filtra a jeho výpočtová realizácia v reálnom čase na mikropočítači AtMega128. Vlastnosťami a popísaním základných pojmov ako sú: filter, signál, filtrácia, sa zaoberá prvá kapitola. V druhej kapitole sa preberá návrh RC filtra typu dolná priepusť. Začíname odvodením jeho diferenciálnej rovnice, kde pokračujeme odvodením prenosovej funkcie , frekvenčného prenosu a diskrétnej reprezentácie. Čitateľ sa tu dozvie o všetkých vlastnostiach filtra, pomocou zobrazených charakteristík. Záverečná tretia časť je venovaná programu pre mikropočítač a overenie jeho funkčnosti. Program je napísaný tak, aby bolo realizované meranie, číslicová filtrácia a ukladanie dát na SD kartu.
Kľúčové slová:frekvencia, amplitúda, filter, filtrácia, signál, mikropočítač

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene