Dec 11, 2019   2:37 p.m. Hilda
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Macák, PhD.
Identification number: 28298
University e-mail: marek.macak [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Static and dynamic analysis of the bridge
Written by (author): Ing. Tatiana Obrtáčová
Department: Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Marek Macák, PhD.
Opponent:Ing. Zuzana Minarechová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Statická a dynamická analýza mosta
Summary:Témou bakalárskej práce je statická a dynamická analýza mosta. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti práca opisuje statiku a dynamiku stavebných konštrukcií. Definuje diferenciálnu rovnicu pre Euler-Bernoulliho nosník a pohybovú diferenciálnu rovnicu pre dynamickú analýzu. Stručne charakterizuje most, ktorý tvorí samotný objekt modelových experimentov. Opisuje postup riešenia diferenciálnych rovníc prostredníctvom metódy konečných prvkov. Predstavuje výpočtový program ANSYS. V praktickej časti sa práca venuje numerickým experimentom, v rámci ktorých sa zostrojí jednoduchý most na realizáciu praktických meraní, uskutoční sa numerické modelovanie v programe ANSYS a vytvorí sa model mosta v Kráľovej pri Senci, ktoré budú podkladom experimentálnych meraní statickej a dynamickej analýzy.
Key words:Most., Diferenciálna rovnica., Metóda konečných prvkov. , Program ANSYS. , Numerické experimenty., Statická analýza., Dynamická analýza.

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited