6. 12. 2019  16:52 Mikuláš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identifikačné číslo: 2900
Univerzitný e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Úprava vstrekovacej formy v podmienkach Pernoud Mold CE, s.r.o.
Autor: Ing. Rudolf Bestvina
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Úprava vstrekovacej formy v podmienkach Pernoud Mold CE, s.r.o.
Abstrakt:V diplomovej práci je opísaná úprava vstrekovacej formy v podmienkach spoločnosti Pernoud Mold CE, s.r.o.. Cieľom diplomovej práce je na základe teoretických poznatkov a praktických skúseností navrhnúť a realizovať úpravu vstrekovacej formy. Diplomová práca je rozdelená na päť kapitol. V prvej kapitole je charakterizovaná spoločnosť Pernoud Mold CE s.r.o. a sú v nej spracované teoretické poznatky o elektroerozívnom rezaní a elektroerozívnom hĺbení. Tieto progresívne metódy obrábania sú kľúčové metódy používané v danej spoločnosti pri úprave vstrekovacích foriem. V druhej kapitole je vypracovaný opis upravovanej vstrekovacej formy a vyrábaných komponentov. V tretej kapitole je vypracovaný návrh úpravy formy. Štvrtá kapitola obsahuje opis realizácie úpravy vstrekovacej formy. V piatej kapitole je urobené zhodnotenie návrhu a realizácie úpravy formy. Hlavným prínosom diplomovej práce je návrh a realizácia úpravy vstrekovacej formy, ktorou sa dosiahla jej žiadaná funkčnosť.
Kľúčové slová:elektroerozívne obrábanie, elektroerozívne rezanie, elektroerozívne hĺbenie, vstrekovacia forma

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene