28. 1. 2020  14:42 Alfonz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Lucia Horská, PhD.
Identifikačné číslo: 29430
Univerzitný e-mail: qchatrnuchova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh zefektívnenia skladovacej logistiky v podniku Vývoj Martin, a.s., Martin
Autor: Ing. Marián Pekara
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: Ing. Lucia Horská, PhD.
Oponent:prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh zefektívnenia skladovacej logistiky v podniku Vývoj Martin, a.s., Martin
Abstrakt:PEKARA, Marián: Návrh zefektívnenia skladovacej logistiky v podniku VÝVOJ Martin, a.s., Martin. [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality - Školiteľ: Ing. Lucia Chatrnúchová - Trnava: MtF STU, 2010. 51 s. Kľúčové slová : EAN, skladovanie, zásoby, riadenie zásob, ABC analýza Cieľom mojej bakalárskej práce bolo analyzovať súčasný stav skladovacej logistiky v podniku VÝVOJ Martin, a.s. a navrhnúť opatrenia pre zefektívnenie skladovacej logistiky v podniku. Práca sa skladá zo štyroch častí. Prvá časť je venovaná teoretickým poznatkom z oblasti logistiky. Popisuje vznik a vývoj logistiky, ciele logistiky, zásoby a ich funkcie, riadenie zásob a ukazovatele riadenia zásob. Druhá časť popisuje spoločnosť VÝVOJ Martin, a.s. a ich výrobný program. Analýza popisuje súčasný stav skladovacej logistiky v spoločnosti. Tretia časť sa zaoberá návrhom zavedenia EAN kódov a výsledkom ABC analýzy skladových zásob spoločnosti VÝVOJ Martin, a.s. Zhodnotenie popisuje prínos návrhov zo zavedenia EAN a odpredaja neobrátkových zásob.
Kľúčové slová:ABC analýza, EAN, skladovanie, zásoby, riadenie zásob

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - záverečná práca bola vytvorená na základe zmluvy s iným komerčným subjektom.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene