Dec 6, 2019   11:58 p.m. Mikuláš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Identification number: 30333
University e-mail: vladimir.simna [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of workpiece clamping system for Charmilles Robofil 310
Written by (author): Ing. Dávid Strečanský
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Opponent:Ing. Martina Kusá, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh upínacieho systému obrobkov pre Charmilles Robofil 310
Summary:STREČANSKÝ, Dávid: Návrh upínacieho systému obrobkov pre Charmilles Robofil 310 [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav výrobných technológií - Vedúci bakalárskej práce: Ing. Vladimír Šimna, PhD. - Trnava: MtF STU, 2017, počet strán 63. Úlohou bakalárskej práce je navrhnúť upínací systém obrobkov pre elektroerozívnu drôtovú rezačku Charmilles Robofil 310. Táto práca má za úlohu navrhnúť efektívne a bezpečné upínanie obrobkov pre zjednodušenie práce na vyššie spomínanom stroji. Začiatok bakalárskej práce patrí úvodu do problematiky elektroerozívneho obrábania a základným prehľadom upínacích systémov. V ďalšej časti práce sa zameriavame na návrh samotného upínacieho zariadenia. Tento návrh spĺňa všetky podmienky pre efektívnu prácu so strojom. V záverečnej časti práce sme vypracovali technologický postup výroby vybraných komponentov upínacieho systému.
Key words:rezanie, upínací systém, elektroerozívne, obrobok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited