Aug 7, 2020   3:07 p.m. Štefánia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Identification number: 30333
University e-mail: vladimir.simna [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts
     
     
     
Final thesis     
     Publications     Supervised theses
     
Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Design and production representative component 5 - axis machining
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a výroba reprezentatívnej súčiastky 5 - osovým obrábaním
Summary:
Diplomová práca sa zaoberá návrhom a výrobou reprezentatívnej súčiastky. Cieľom tejto práce je návrh a výroba reprezentatívnej súčiastky 5 - osovým obrábaním. Teoretická časť obsahuje prehľad o súčasných trendoch v rámci 5 - osového obrábania, výrobu tvarovo zložitých súčiastok, charakteristiku CAM systémov a CNC strojov využívaných pre 5 - osové frézovanie. Druhá časť sa zaoberá návrhom reprezentatívnej súčiastky a jeho postupom modelovania v CAD systémoch. Značná časť práce sa zaoberá návrhom technologického postupu výroby v softvéri PowerMILL a použitými výrobnými stratégiami. Výstupná časť sa zameriava na realizáciu výroby navrhnutej súčiastky v priestoroch Centra excelentnosti 5 - osového obrábania.
Key words:5 - osové obrábanie, tvarová súčiastka, CAM, CNC

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited