23. 1. 2020  1:29 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Roman Páterek
Identifikačné číslo: 30674
Univerzitný e-mail: qpaterek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Využitie technológií Green IT v informačných systémoch
Autor: Ing. Ľudmila Zembuchová
Pracovisko: Ústav počítačových systémov a sietí (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Roman Páterek
Oponent:Ing. Boris Dado
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie technológií Green IT v informačných systémoch
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá problematikou green IT. Rozoberá súčasný stav a prístupy v green IT. Taktiež udáva výhody využitia prístupov green IT nielen vo firemnom sektore a nielen z pohľadu šetrenia finančných a energetických zdrojov firiem, ale taktiež šetrenia nášho životného prostredia. Práca obsahuje návrh a implementáciu nástroja na simuláciu efektívneho využitia virtualizačných techník. Tento nástroj umožňuje tvorbu business návrhov dátových centier s použitím a bez použitia rôznych virtualizačných platforiem.
Kľúčové slová:Virtualizacia, dátové centrum, Green IT

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene