Jul 15, 2020   4:14 a.m. Henrich
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identification number: 328
University e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     
     
               
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Strategic development documents for the development of Chyžné, Lubeník, Magnezitovce and Jelšava
Written by (author):
Department:
Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Chyžné, Lubeník, Magnezitovce a Jelšava
Summary:Tento dokument bol vypracovaný ako záverečná práca bakalárskeho stupňa štúdia. Pozostáva s dvoch hlavných častí: Spoločný program rozvoja obcí Chyžné, Lubeník, Magnezitovce a Jelšava, ktorý pojednáva o hospodárskom a sociálnom rozvoji týchto sídel a Územný plán obce, ktorý pojednáva o územnom rozvoji spomínaných obcí. Smerovanie rozvoja sa odvíja od stratégie, ktorá bola stanovená na základe podrobnej analýzy územia. Spoločný program rozvoja obcí obsahuje okrem analýz a stanovenej stratégia aj finančný plán a organizačné zabezpečenie jej realizácie- Územný plán obsahuje textové a grafické vyjadrenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a zásady jeho využívania. Obe časti sú strategickými rozvojovými dokumentami.
Key words:požiadavky, stratégia, Sociálny rozvoj, hospodársky rozvoj, územný rozvoj, regulácie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited