15. 7. 2020  4:45 Henrich
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identifikačné číslo: 328
Univerzitný e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)
Vedúci oddelenia - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

     
          
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Smart eco-village koncept a jeho priemet do strategických rozvojových dokumentov v území (PRO/SPRO, ÚPD) - modelové územie Spišská Belá
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Oponent:doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Smart eco-village koncept a jeho priemet do strategických rozvojových dokumentov v území (PRO/SPRO, ÚPD) - modelové územie Spišská Belá
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zameriava na aktualizáciu strategických dokumentov mesta Spišská Belá s využitím smart a eco riešení. Práca je zložená z troch častí: Program rozvoja obce Spišská Belá, Zmeny a doplnky územného plánu mesta Spišská Belá, Grafická časť. Prvá časť – Program rozvoja obce Spišská Belá je dokument pozostávajúci z analýzy súčasného stavu mesta, rozvojovej stratégie, finančného a organizačného zabezpečenia. Analýza súčasného stavu sa skladá zo socio-ekonomickej, územno-technickej a prírodno-environmentálnej oblastí. Rozvojovú stratégiu tvoria 4 prioritné oblasti, ktorú sú zamerané na rozvoj mesta s využitím smart a eco opatrení. Druhá časť - Zmeny a doplnky územného plánu mesta Spišská Belá, rieši zapracovanie a priemet navrhnutých smart a eco opatrení do územno-plánovacej dokumentácie mesta. Dokument vychádza z existujúcej územno-plánovacej dokumentácie mesta a z nadradenej dokumentácie. Súčasťou je – Grafická časť.
Kľúčové slová:
Územný plán, smart, eco, Spišská Belá, Program rozvoja obce

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene