Oct 26, 2020   7:48 a.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identification number: 328
University e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     
     
Lesson
     
Final thesis
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Strategic documents of development of municipality Dobšiná
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Opponent:doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Strategické dokumenty rozvoja obce Dobšiná
Summary:
Predmetom záverečnej bakalárskej práce je rozvoj územia obce Dobšiná zo sociálneho, ekonomického ako aj environmentálneho aspektu. Záverečná práca obsahuje tri časti s jednotnou filozofiou a dialektikou. Prvá časť predstavuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce zameraný na analýzu obce a následné určenie stratégie rozvoja vytýčením a stanovením hlavných cieľov implementácie. Vízia rozvoja definuje smerovanie obce, ktorému sa rovnako venuje i druhá časť bakalárskej práce Územný plán obce so zameraním na funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia. Analýza súčasného stavu, problémy a potenciály v území, ako aj navrhované rozvojové zámery s podporou viacerých oblastí v obci sa na záver premietnu v grafickej podobe.
Key words:
program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, cestovný ruch, obec Dobšiná, územný plán, rozvoj

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited