26. 1. 2020  18:49 Tamara
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identifikační číslo: 328
Univerzitní e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)
Vedoucí oddělení - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Strategické dokumenty rozvoja obce Dobšiná
Autor: Ing. Anna Hrabošová
Pracoviště: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedoucí práce: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Oponent:doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Strategické dokumenty rozvoja obce Dobšiná
Abstrakt:Predmetom záverečnej bakalárskej práce je rozvoj územia obce Dobšiná zo sociálneho, ekonomického ako aj environmentálneho aspektu. Záverečná práca obsahuje tri časti s jednotnou filozofiou a dialektikou. Prvá časť predstavuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce zameraný na analýzu obce a následné určenie stratégie rozvoja vytýčením a stanovením hlavných cieľov implementácie. Vízia rozvoja definuje smerovanie obce, ktorému sa rovnako venuje i druhá časť bakalárskej práce Územný plán obce so zameraním na funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia. Analýza súčasného stavu, problémy a potenciály v území, ako aj navrhované rozvojové zámery s podporou viacerých oblastí v obci sa na záver premietnu v grafickej podobe.
Klíčová slova:program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, cestovný ruch, obec Dobšiná, územný plán, rozvoj

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně