5. 4. 2020  6:41 Miroslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identifikačné číslo: 328
Univerzitný e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)
Vedúci oddelenia - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Strategické dokumenty rozvoja obce Dobšiná
Autor: Ing. Anna Hrabošová
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Oponent:doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Strategické dokumenty rozvoja obce Dobšiná
Abstrakt:Predmetom záverečnej bakalárskej práce je rozvoj územia obce Dobšiná zo sociálneho, ekonomického ako aj environmentálneho aspektu. Záverečná práca obsahuje tri časti s jednotnou filozofiou a dialektikou. Prvá časť predstavuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce zameraný na analýzu obce a následné určenie stratégie rozvoja vytýčením a stanovením hlavných cieľov implementácie. Vízia rozvoja definuje smerovanie obce, ktorému sa rovnako venuje i druhá časť bakalárskej práce Územný plán obce so zameraním na funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia. Analýza súčasného stavu, problémy a potenciály v území, ako aj navrhované rozvojové zámery s podporou viacerých oblastí v obci sa na záver premietnu v grafickej podobe.
Kľúčové slová:program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, cestovný ruch, obec Dobšiná, územný plán, rozvoj

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene