Jan 19, 2020   6:21 a.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identification number: 328
University e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Municipal development program of Lipany
Written by (author): Ing. Barbora Peklová
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Opponent:doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Strategické dokumenty rozvoja obce Lipany
Summary:Bakalárska práca pozostáva z troch častí, z Programu rozvoja obce Lipany, z Územného plánu obce Lipany a z grafického výstupu. Program rozvoja obce Lipany sa vypracováva na obdobie rokov 2015-2019 s výhľadom do roku 2029. Na základe jednotlivých analýz územia bola sformulovaná vízia pre rozvoj a ďalšie smerovanie obce, ktoré prostredníctvom uskutočnenia konkrétnych aktivít a opatrení naplnia jej realizáciu. Územný plán obce Lipany zabezpečí regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, ktoré zobrazuje grafická časť. Hlavnou podstatou vypracovania strategických rozvojových dokumentov je naplnenie stanovených cieľov a podpora ekonomického, sociálneho a environmentálneho rozvoja územia.
Key words:Program rozvoja obce Lipany, sociálna inklúzia, prírodné zdroje, verejné priestranstvá, Územný plán mesta Lipany

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited