14. 8. 2020  6:53 Mojmír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identifikační číslo: 328
Univerzitní e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 

     Absolvent
     
     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Strategické rozvojové dokumenty programu rozvoja obce Smižany
Autor:
Pracoviště: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedoucí práce:
Oponent:doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Strategické rozvojové dokumenty programu rozvoja obce Smižany
Abstrakt:Záverečná bakalárska práca pozostáva z troch častí a to z Programu rozvoja obce Smižany a Územného plánu obce Smižany, ktorá sa delí na textovú a grafickú časť. Po analýze územia sa v dokumente určujú problémy a následne strategické ciele a vízia, ktoré pomáhajú obci ďalej sa rozvíjať a určujú jej smer rozvoja v socio-ekonomickej, územno-technickej a prírodno-environmentálnej oblasti. V Územnom pláne obce sa navrhuje optimálne priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, pričom sa sústreďuje na stanovenú víziu a ciele zamerané na rozvoj v oblasti bývania, podpory zamestnanosti, športu a rekreácie, kvalitnej dopravnej infraštruktúry a životného prostredia. V grafickej časti Územného plánu sú premietnuté problémy, potenciály a navrhované rozvojové zámery s priestorovou a strategickou reguláciou. Celkový výsledok tejto práce je zameraný na dlhodobý rozvoj územia s prilákaním potenciálnych obyvateľov a zabezpečením spokojnosti súčasných obyvateľov obce.
Klíčová slova:program rozvoja obce, územný plán obce, obec Smižany, bývanie, priemysel, doprava, šport a rekreácia, zamestnanosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně