5. 8. 2020  10:25 Hortenzia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identifikačné číslo: 328
Univerzitný e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Vedúci oddelenia - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca          Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Strategické rozvojové dokumenty programu rozvoja obce Smižany
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Strategické rozvojové dokumenty programu rozvoja obce Smižany
Abstrakt:
Záverečná bakalárska práca pozostáva z troch častí a to z Programu rozvoja obce Smižany a Územného plánu obce Smižany, ktorá sa delí na textovú a grafickú časť. Po analýze územia sa v dokumente určujú problémy a následne strategické ciele a vízia, ktoré pomáhajú obci ďalej sa rozvíjať a určujú jej smer rozvoja v socio-ekonomickej, územno-technickej a prírodno-environmentálnej oblasti. V Územnom pláne obce sa navrhuje optimálne priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, pričom sa sústreďuje na stanovenú víziu a ciele zamerané na rozvoj v oblasti bývania, podpory zamestnanosti, športu a rekreácie, kvalitnej dopravnej infraštruktúry a životného prostredia. V grafickej časti Územného plánu sú premietnuté problémy, potenciály a navrhované rozvojové zámery s priestorovou a strategickou reguláciou. Celkový výsledok tejto práce je zameraný na dlhodobý rozvoj územia s prilákaním potenciálnych obyvateľov a zabezpečením spokojnosti súčasných obyvateľov obce.
Kľúčové slová:
program rozvoja obce, územný plán obce, obec Smižany, bývanie, priemysel, doprava, šport a rekreácia, zamestnanosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene