2. 6. 2020  8:36 Xénia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identifikačné číslo: 328
Univerzitný e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 

     
     
Výučba
     
Záverečná práca
     
Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Prístup ekosystémových služieb (ESS) smerujúci k udržateľnej urbánnej revitalizaácii - modelové územieTrnava
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Mgr. Veronika Chobotová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Prístup ekosystémových služieb (ESS) smerujúci k udržateľnej urbánnej revitalizaácii - modelové územieTrnava
Abstrakt:
Urbanizované územia sú závislé na ekosystémoch a ich službách pre udržanie dlhotrvajúcich podmienok pre život, zdravie, ochranu, dobré sociálne vzťahy a iné dôležité aspekty ľudského blahobytu. Napriek tomu, že ekosystémy a ich služby majú výrazný dosah na ľudské blaho a udržateľný rozvoj miest, proces urbanizácie sa často odohráva na úkor straty cenných ekosystémov a územia/krajiny na uspokojenie ľudských nárokov. Je to spôsobené prevažne nedostatkom informácii a porozumenia efektov rozhodnutí týkajúcich sa prírody, ktoré môžu viesť k strate základných a užitočných ekosystémových služieb. Preto potreba aplikácie prístupu ekosystémových služieb do existujúcich plánovacích nástrojov narastá. Prostredníctvom výskumu (ako napríklad prieskum literárnych zdrojov a rozhovory s expertmi a praktikmi) realizovanom na Slovensku a v Sasku (Nemecko) a príkladu z praxe v Sasku, táto diplomová práca odhaľuje spojitosti medzi ekosystémovými službami, udržateľným rozvojom miest a udržateľnou revitalizáciou mestských štruktúr z teoretickej i praktickej perspektívy. Najvýraznejšie spojenie prístupu ekosystémových služieb je s environmentálnou dimenziou udržateľného rozvoja miest v oboch aspektoch. Preto by mal byť tento prístup zakomponovaný najmä do existujúcich nástrojov environmentálneho a krajinného plánovania. Hoci je tento prístup rozšírený predovšetkým medzi výskumníkmi v oboch skúmaných krajinách, vzhľadom k nedostatku informovanosti medzi odborníkmi a verejnosťou nie je tento prístup používaný. Nie je implementovaný do existujúcich plánovacích nástrojov; slovné pojenie ekosystémové služby nie je zmienené ani v Sasku, ani na Slovensku. Veľmi dôležitým aspektom tohto prístupu je ekonomické hodnotenie, ktoré taktiež nie je uvedené v existujúcich nástrojoch. Identifikácia finančných hodnôt ekosystémových služieb prostredníctvom týchto nástrojov by prospela k zlepšeniu prepojenia tohto prístupu s hospodárskym a sociálnym rozmerom udržateľného rozvoja miest a to nielen z teoretického, ale aj z praktického hľadiska. Záverečná časť tejto diplomovej práce reprezentuje nástroj, v ktorom je prístup ESS implementovaný. Je to stratégia revitalizácii sídlisk (modelové územie na Slovensku). Ukazuje sa, že tento prístup prispieva k plnému zohľadneniu existujúcich výhod, ktoré príroda poskytuje v mestskom prostredí, a tým ovplyvňuje proces revitalizácie smerom k trvalo udržateľnému rozvoju miest.
Kľúčové slová:urbánna revitalizácia, ekosystémové služby, udržateľný sídelný rozvoj

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene