9. 12. 2019  8:02 Izabela
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení na zníženie fluktuácie zamestnancov v podmienkach ANTOLIN TRNAVA, s.r.o.
Autor: Ing. Dominika Jakabovičová
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:Ing. Natália Vraňaková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh opatrení na zníženie fluktuácie zamestnancov v podmienkach ANTOLIN TRNAVA, s.r.o.
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu podniku navrhnúť a zhodnotiť opatrenia na zníženie miery fluktuácie v podniku ANTOLIN TRNAVA, s.r.o.Bakalárska práca sa skladá zo štyroch kapitol. Prvá časť je zameraná na teoretické poznatky z odbornej literatúry, ktoré slúžia na objasnenie pojmov jednotlivých funkcií ľudských zdrojov. Druhá časť sa venuje analýze súčasného stavu v podniku a slúži na zistenie a identifikovanie možných príčin spôsobujúcich vyššiu mieru fluktuácie. V tretej časti sú identifikované jednotlivé navrhované opatrenia slúžiace k zníženiu miery fluktuácie. V štvrtej časti je zhodnotený prínos navrhovaných opatrení.
Klíčová slova:riadenie ľudských zdrojov, fluktuácia, stabilizácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně