15. 12. 2019  6:33 Ivica
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie získavania a výberu zamestnancov v podniku Continental Matador Rubber, s.r.o.
Autor: Ing. Roman Fulek
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie získavania a výberu zamestnancov v podniku Continental Matador Rubber, s.r.o.
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá procesom získavania a výberu zamestnancov. Hlavným cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia na zlepšenie získavania a výberu zamestnancov v podniku Continental Matador Rubber, s.r.o., na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu získavania a výberu zamestnancov v danom podniku. Práca je rozdelená do štyroch častí. Prvá časť práce obsahuje teoretické poznatky o získavaní a výbere zamestnancov ako jednej z funkcií personálneho manažmentu. Druhá časť je zameraná na analýzu podniku Continental Matador Rubber, s.r.o. a poznanie súčasného stavu ich procesu získavania a výberu zamestnancov. V tretej časti sú navrhované opatrenia pre zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov na základe zistených nedostatkov a problémov v predchádzajúcej časti práce. Štvrtá časť obsahuje zhodnotenie navrhovaných opatrení.
Klíčová slova:vhodný uchádzač na pracovnú pozíciu, získavanie a výber zamestnancov, kvalitný zamestnanec

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně