13. 12. 2019  10:52 Lucia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov na úseku zvarovňa v podniku ŽELOS, spol. s r.o.
Autor: Ing. Lenka Jánošíková
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:Ing. Jana Samáková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov na úseku zvarovňa v podniku ŽELOS, spol. s r.o.
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov na úseku zvarovňa v podniku ŽELOS, spol. s r. o., na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu vzdelávania. Bakalárska práca pozostáva zo štyroch častí. V prvej časti tejto práce sú uvedené teoretické poznatky v oblasti vzdelávania zamestnancov získané s použitím odbornej literatúry. Druhá časť obsahuje informácie o základnej charakteristike podniku ŽELOS, spol. s r. o. a o priebehu vzdelávacieho procesu v rámci tohto podniku. V tretej časti sú vypracované návrhy na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov na úseku zvarovňa, prostredníctvom ktorých sa zistené nedostatky môžu eliminovať, prípadne odstrániť. Posledná kapitola je venovaná zhodnoteniu navrhnutých opatrení.
Klíčová slova:personálny manažment, vzdelávanie, cyklus

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně