Jan 29, 2020   4:14 a.m. Gašpar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identification number: 32947
University e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of measurements for improvement of internal communication in the company Magna Slovteca, s.r.o. Magna Trnava Br.
Written by (author): Ing. Martin Černý
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Opponent:Ing. Jana Samáková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie v podniku MAGNA SLOVTECA, s.r.o., o.z. Magna Trnava
Summary:Cieľom bakalárskej práce je na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu v podniku Magna Slovteca s.r.o., o.z. Magna Trnava, navrhnúť opatrenia na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie v danom podniku. Prvá kapitola je zameraná na teoretickú časť a vysvetľuje podstatu a význam komunikácie. V druhej kapitole je analýza súčasného stavu vnútropodnikovej komunikácie prostredníctvom rozhovoru, interných dokumentov a dotazníka. Na základe výsledkov analýzy sú v tretej kapitole navrhnuté opatrenia na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie. Posledná kapitola je zameraná na zhodnotenie navrhovaných opatrení, aký majú prínos pre podnik.
Key words:informačný tok, vnútropodniková komunikácia, komunikácia, komunikačný proces

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited