6. 4. 2020  4:38 Irena
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Gabriš, PhD.
Identifikační číslo: 33268
Univerzitní e-mail: qgabris [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení efektívneho využívania internetu a intranetu v riadení podniku Raven a.s., Považská Bystrica
Autor: Bc. Andrea Chudá
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Peter Gabriš, PhD.
Oponent:Ing. Jaroslav Papiernik
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh opatrení efektívneho využívania internetu a intranetu v riadení podniku Raven a.s., Považská Bystrica
Abstrakt:Témou mojej bakalárskej práce je Návrh opatrení efektívneho využívania internetu a intranetu v riadení podniku Raven a. s., Považská Bystrica. Obsah mojej bakalárskej práce je orientovaný na možnosti zlepšenia využívania informačného systému v riadení podniku. Práca je rozdelená do 4 hlavných kapitol. V úvode popisujem uvedenie danej problematiky. Prvá kapitola obsahuje teoretické základy riešenej problematiky. Druhá kapitola sa zaoberá analýzou súčasného stavu informačného systému, internetu a intranetu firmy Raven a. s., Považská Bystrica. V tejto kapitole je tiež uvedená história, OŠR a predmet činnosti firmy. V ďalšej kapitole som na základe poznatkov a zistení z analýzy navrhla opatrenia na zlepšenie daného stavu. Štvrtá kapitola je zhodnotením navrhovaných opatrení. Cieľom mojej bakalárskej práce je poukázať na možnosti zdokonalenia využívania informačného systému vo firme Raven a. s., Považská Bystrica.
Klíčová slova:Informačný systém, Internet, Intranet


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně