6. 4. 2020  5:03 Irena
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Gabriš, PhD.
Identifikačné číslo: 33268
Univerzitný e-mail: qgabris [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh opatrení efektívneho využívania internetu a intranetu v riadení podniku Raven a.s., Považská Bystrica
Autor: Bc. Andrea Chudá
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: Ing. Peter Gabriš, PhD.
Oponent:Ing. Jaroslav Papiernik
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Proposal of measures for improvementof the Internet and Intranet in the Raven a.s., Pvažská Bystrica
Abstrakt:The topic of my bachelor work is proposal of measures for improvement of the Internet and Intranet in the Raven a. s., Považská Bystrica. The content of my bachelor work is orientated on improvement possiblities of make using of information systems in company management. The work is dividet into four main chapters. The first chapter contains theoretical basis of solving problem. The second chapter is about the analisis of current state of information system in the Raven a. s., Považská Bystrica. The history, organizational structure of management and main activities of company are also presented in this chapter. On the base of the obtained knowledge I made the next chapter proposals for measures of existing situation improvement. The four chapter is an evaluation of recommended measures and their contribution to the company. The aim of my bachelor work is to suggest on the possiblities of improvement information systems in the Raven a. s., Považská Bystrica.
Kľúčové slová:Information system, Internet, Intranet


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene