Feb 26, 2020   9:24 p.m. Viktor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Gabriš, PhD.
Identification number: 33268
University e-mail: qgabris [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of Measures to Improve Information and Communication Technologies in Industrial Enterprises
Written by (author): Ing. Beáta Vyskočová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Peter Gabriš, PhD.
Opponent:Ing. Eva Sabadková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh kritérií na efektívne uplatňovanie vedomostného manažmentu v priemyselných podnikoch v SR
Summary:Bakalárska práca je zameraná na návrh kritérií pre efektívne uplatňovanie vedomostného manažmentu v priemyselných podnikoch na Slovensku. Jej cieľom je vytvorenie kritérií pre hodnotenie efektívnosti uplatňovania vedomostného manažmentu. Na získanie potrebných údajov bol vytvorený dotazník, ktorým zistíme súčasný stav skúmaného podniku. Prvá časť bakalárskej práce je zameraná na teoretické poznatky získané štúdiom danej problematiky. Druhá časť obsahuje analýzu súčasného stavu uplatňovania vedomostného manažmentu v slovenských priemyselných podnikoch. Tretia časť sa zaoberá konkrétnymi návrhmi pre zistenie efektívneho uplatňovania vedomostného manažmentu. V štvrtej časti sú vyhodnotené tieto návrhy a ich očakávané prínosy pre priemyselné podniky.
Key words:oblasti vedomostného manažmentu, vedomostný manažment, kritériá na efektívne uplatňovanie vedomostného manažmentu

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited