May 25, 2020   8:26 p.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Identification number: 3347
 
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts               Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Design of Robust PID controllers for systems with parametric uncertainty
Written by (author):
Ing. Miroslava Babulíková
Department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Opponent:Ing. Mária Karšaiová, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh robustných PID regulátorov pre systémy s parametrickou neurčitosťou
Summary:
Cieľom práce bolo oboznámiť sa so základmi teórie robustného riadenia, modelovať a analyzovať robustnú stabilitu systémov s parametrickými neurčitosťami, navrhnúť robustný PI a PID regulátor a testovať stabilitu regulačného obvodu s týmito regulátormi. Ak chceme navrhnúť robustný regulátor, ktorý zabezpečí rýchlejšie uregulovanie riadenej veličiny, čiže skráti čas simulácie, navrhneme ho pomocou relatívnej stabilizácie. Pre riadenie systémov bol navrhnutý regulátor a bola overená stabilita uzavretých regulačných obvodov s týmto regulátorom. Zaoberám sa aj stabilizáciou systému so zaistení bezpečnosti v amplitúde a vo fáze. To, či sa dodržala požadovaná bezpečnosť v amplitúde a vo fáze som zistila na základe vykreslenia Bodeho diagramu. Simulácie sa realizovali v programovom prostredí MATLAB R2008a -- SIMULINK 7.6Ÿ.
Key words:
neurčitosť, robustnosť, regulátor

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited