May 26, 2020   4:05 p.m. Dušan
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Identification number: 3347
University e-mail: monika.bakosova [at] stuba.sk
 
Prorektorka - Vedenie STU (REKP REK)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects
     
Publications
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Robust Control of a Chemical Continuous Stirred Tank Reactor
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Robustné riadenie prietokového chemického reaktora
Summary:
V diplomovej práci sa zaoberám robustným riadením prietokového chemického reaktora, ktorý je z pohľadu návrhu riadenia dosť náročný z dôvodu výskytu neurčitostí. Neurčitosti vznikajú v dôsledku premenlivosti fyzikálnych parametrov, ktoré sú známe v určitom intervale za daných podmienok. Pre návrh riadenia je potrebné poznať dynamické vlastnosti systému. Pre prípad, že nemáme prístup k reálnemu zariadeniu, je nutné získať tieto informácie z matematického modelu. Z toho dôvodu sa v práci zaoberám odvodením matematického modelu. Na riadenie som zvolil metódu pre syntézu robustného regulátora pre systém s intervalovou neurčitosťou v kombinácii s metódou umiestnenia pólov. Táto metóda je výhodná v tom, že dokážeme nájsť regulátor pre riadený proces, ktorého parametre sa menia v určitom rozsahu.
Key words:
PI regulátor, prietokový chemický reaktor, neurčitosť, robustné riadenie

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited